zdjecie_01 zdjecie_02
zdjecie_01 zdjecie_02
zdjecie_01 zdjecie_02

Regulamin Moje Boisko - ORLIK 2012

 

Regulamin porządkowy
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko - Orlik 2012

 1. 1.    Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. a.    planowe zajęcia szkolne dla uczniów danej szkoły:
   poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 15.00
  2. b.    boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek - piątek godz. 15.00 – 21.00
   sobota godz. 11.00 – 17.00
   niedziela godz. 13.00 – 17.00 (wg ustaleń – 1 orlik w każdą niedzielę )
  3. c.     szczegółowe godziny korzystania z danego boiska w danym miesiącu określa Grafik korzystania z kompleksu boisk sportowych, stanowiące załącznik do tego Regulaminu- uzależniony on jest od ilości dni roboczych ( w miesiącach marzec kwiecień, maj, listopad – 138 godzin, czerwiec, wrzesień i październik - 160 godz. )
  4. d.    w okresie wakacyjnym orliki będą czynne wg odrębnego harmonogramu
  5. e.    SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM OTWARCIA BOISKA ZNAJDUJE SIĘ NA OBIEKCIE i uzależniony jest od ilości dni pracujących w danym miesiącu
 2. 2.    W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej wprowadza się w miesiącach: marzec, październik
  i listopad minimalne limity liczebności użytkowników korzystających z obiektu od godziny 15.00 do 21.00:
  1. a.    dla boiska piłkarskiego – 10 osób,
  2. b.    dla boiska wielofunkcyjnego – 10 osób.
 3. 3.    Dla racjonalnego wykorzystania boisk Orlik 2012 znajdujących się na terenie miasta Września, ustala się Grafik korzystania z boisk sportowych w niedziele w miesiącach wiosennych
  i jesiennych.
 4. 4.    Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 1 „b” koordynuje pełniący dyżur trener animator.
 5. 5.    Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 6. 6.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera animator.
 7. 7.    Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego
  z zastrzeżeniem pkt 8 „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z krótkimi korkami
  z tworzywa sztucznego).
 8. 8.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. a.    używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców
  2. b.    wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  3. c.     niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  4. d.    wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. e.    palenia tytoniu i spożywania alkoholu
  6. f.     zaśmiecania
  7. g.    przeszkadzania w zajęciach lub grze
  8. h.    zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
  9. i.      przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; w miesiącach jesiennych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką osób dorosłych,
  10. j.     wprowadzania zwierząt
  11. k.    korzystania z boisk bez zgody trenera animatora.
 9. 9.    Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 1 „a”:
  1. a.    szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
   z obiektu,
  2. b.    użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu,
a w szczególności stosować się do uwag trenera animatora.

14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje trener animator.

 1. 15.  Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 8 korzystania z boisk podejmuje trener animator, który w zależności od sytuacji może:
 • nakazać zmianę obuwia sportowego,
 • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 • nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły. 
E.B.
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 imienia 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni,
Szkolna 1, 62-300 Września
tel.: 605 217 530, email: sekretariat@ssp-1.wrzesnia.pl
NIP: 7891323144
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x