120 lat czerwonych murów Jedynki

W tym roku nasza szkoła obchodzić będzie 120-lecie swojego istnienia. Jesteśmy wyjątkowi! Wszak to od „Jedynki” wywodzą się inne szkoły podstawowe w naszym mieście.

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni jest placówką oświatową z bogatą tradycją  i licznymi osiągnięciami na wielu różnych płaszczyznach. W tym miejscu wymienić warto choćby tytuły: „Mecenas Ekologii”, „Szkoła z Klasą” czy „Wiarygodna Szkoła”. Na przestrzeni 120 lat działalności nasi uczniowie osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim,  ogólnopolskim i międzynarodowym.  Informacje te znajdują się w monografii, przygotowywanej z okazji naszego jubileuszu.

 
Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na 14 października 2023 roku. Na stronie internetowej naszej szkoły systematycznie będą pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące obchodów wrzesińskiej „Jedynki”. Zapraszamy do świętowania – absolwentów, rodziców, uczniów, nauczycieli, sympatyków szkoły i tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z naszą placówką.
Do zobaczenie w murach dostojnej Jubilatki – 14 października 2023 roku!

Do uroczystości zostało...

Dni
Godziny
Minuty

Wspomnienia