Doradztwo zawodowe

Wybór zawodu

Wybór zawodu nie powinien być dokonany pochopnie i przypadkowo. Wymaga to wielu przemyśleń. Ważne jest zatem,  aby wyposażyć uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu. To nie tylko umożliwienie poznania, jakie są możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań stawianych kandydatom, ale także umożliwienie rozwijania świadomości własnych uzdolnień, umiejętności, predyspozycji  i zainteresowań.

W szkole podstawowej doradztwo zawodowe skupia się na sugerowaniu uczniom wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (szkoła ponadpodstawowa) w celu zwiększenia szans zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy  w wymarzonym zawodzie.

W naszej placówce działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje działania, podejmowane przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Rodzicu

Jesteś pierwszym doradcą Twojego dziecka. Spróbuj wesprzeć je w tak ważnych decyzjach życiowych, jakimi jest wybór szkoły i zawodu.

Wyniki badań wskazują, że rodzice oraz tradycje rodzinne mają największy wpływ  na wybory edukacyjne i zawodowe młodych.

Oczywiście bardzo ważną rolę w wyborze szkoły i zawodu pełnią również czynniki wewnętrzne, do których możemy zaliczyć: 

Uczniu

Zachęcam do zapoznania się z nowoczesnym interaktywnym narzędziem  doradztwa zawodowego,  realizowanego w szkole pod nazwą „Mapa Karier”, która dostępna jest  pod linkiem: https://mapakarier.org/

W zakładce „Ścieżki Kariery” dowiesz się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach. Znajdziesz tutaj: opis zawodu, zawody przyszłości, istotne wymagania i umiejętności, pełną ścieżkę edukacyjną, statystyki (zapotrzebowanie, rynek pracy, czas nauki, średnie zarobki).

W zakładce „Miasto Zawodów” odkryjesz setki ciekawych zawodów i informacje 
o nich, m.in.: wielkość rynku pracy, czas nauki i zarobki.

Jak dobrze wybrać szkołę ponadpodstawową?