Samorząd uczniowski

Samorząd reprezentuje interesy uczniów. Poprzez swoje działania odgrywa ważną rolę w życiu szkoły. Współdecyduje o sprawach dotyczących uczniów.