Wizja szkoły

Wykorzystujemy ciekawość i kreatywność dzieci, pomagając im odkrywać swoje mocne strony. Uczymy twórczego myślenia, krytycznego czytania i logicznego rozumowania, podkreślając wartość samodzielności jak i współpracy.

Nowoczesna placówka edukacyjna z wielką historią

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą szkołą we Wrześni, posiada ponad 120-letnią tradycję, w roku 1988 otrzymała sztandar i imię 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty.

Wyróżniki

1.

Bogata oferta dla uczniów

Oddziały integracyjne i specjalne, klasa dwujęzyczna, klasy sportowe, kółka zainteresowań, konkursy i zawody sportowe, wycieczki, zielone szkoły

2.

Doskonale wyszkolona kadra

Nauczyciele z doświadczeniem, innowacyjne rozwiązania, wysokie kompetencje zawodowe

3.

Świetna baza edukacyjna

Klasopracownie, nowoczesne pomoce dydaktyczne, biblioteka, Orlik…

Filozofia

Każdy uczeń jest ważny…

1.

Klasy integracyjne

2.

Nauczyciele wspomagający

3.

Przygotowania do konkursów