Wolontariat

admin
15 sierpnia, 2021
Dzieci trzymają transparent zostań wolontariuszem

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz potrzebujących. Praca w Wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pozwala dzieciom i młodzieży lepiej poznać siebie i własne potrzeby, staje się okazją do realizacji życiowych marzeń, uczy współpracy w grupie.
Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje zadowolenie z faktu pomagania innym.
Szkolny Klub Wolontariatu działa w naszej placówce od roku szkolnego 2019/2020 pod opieką p. Joanny Żurawskiej. Obecnie mamy w swoim zespole 62 uczniów. Do naszych działań należy m.in. udział w świątecznej zbiórce żywności organizowanej przez OPS czy coroczna zbiórka pieniędzy dla WOŚP.

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu możemy ułatwić im wybór zdrowego stylu życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych szkoły.
Programy zdrowotne, w których nasza szkoła bierze udział w każdym roku szkolnym:

Promocja zdrowia

 1. Programy zdrowotne dla oddziału przedszkolnego:
  a) Program „Czyste powietrze wokół nas”
  b) Program „Mamo, Tato – co Wy na to?”
  c) Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
  d) Zorganizowanie festynu (co roku inne hasło festynu)
  e) Program „Moje dziecko idzie do szkoły”
  f) Program „ Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
 2. Programy zdrowotne dla klas I – III:
  a) Program dla szkół – „owoce i warzywa w szkole” oraz „mleko i przetwory mleczne w szkole” kl. I – V
  b) Program „Czyste powietrze wokół nas”
  c) Program „Nie pal przy mnie proszę”
  d) Program „Radosny uśmiech, radosna przyszłość” klasy I – III, IV – VI
 3. Programy zdrowotne dla klas IV – VIII
  a) Program „Bieg po zdrowie” kl. IV
  b) Program dla szkół – „owoce i warzywa w szkole” oraz „mleko i przetwory mleczne w szkole” kl. I – V
  c) Program „Zapobieganie paleniu tytoniu” kl. IV – VIII
  d) Program „Profilaktyka substancji psychoaktywnych (m.in. dopalacze)” kl. VII – VIII
  e) Program Profilaktyka „HIV/AIDS” kl. VII – VIII.

Koordynatorem szkolnym jest Pani Joanna Żurawska

Abstract vector created by macrovector – www.freepik.com