Gazeta Jedynka

Jest to zależne pismo uczniów i nauczycieli SSP nr 1. Opiekę merytoryczną i techniczną nad nim sprawują: p. Mariola Cieślak, p. Joanna Stępień, p. Anna Ignasińska-Zjeżdżałka i p. Krzysztof Łysek.

Numery

Skład redakcji

Młodzi ludzie, pełni pasji. 

Opieka nad redakcją

Aktualnie opiekę nad gazetą „Jedynka” sprawują panie: Mariola, Anna i Joanna.

Zaufanie czytelników

Od powstania 1. numeru minęło już sporo czasu. Do dziś ukazała się niezliczona liczba artykułów. Założycielem gazety „Jedynka” jest Pan Krzysztof Łysek, który  od początku sprawuje pieczę nad kształtem periodyku. Niedawno świętowaliśmy wydanie setnego numeru gazety. Jest to powód do dumy i dowód na to, że czasopismo cieszy się zainteresowaniem i zaufaniem Czytelników.

Praca ciekawa i inspirującą

Na naszych łamach przekazujemy informacje o aktualnych wydarzeniach, świętach, nowościach, ciekawostkach, przeprowadzamy wywiady i ankiety.

Celem gazety jest informowanie społeczności szkolnej o otaczającej nas rzeczywistości, zmieniającej się w szybklim tempie. Praca w zespole „Jedynki” jest bardzo ciekawa i inspirująca.