Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Głównym jej celem jest wsparcie wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.

Poznaj zadania Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
2. Wspieranie działalności statutowej Szkoły.
3. Wybór przedstawiciela Rady Rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
4. Możliwość przekazywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy Szkoły.

Tak, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Obejmuje on wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli.

W TYM ROKU ZBIERAMY NA:

Pomóż pomalować świetlicę

Dla klas 0-8
Wpłacono
Gotowe 52%

Pomóż zakupić zestawy do nauki programowania micro:bit

Dla klas 1-8.
Wsparcie projektów STEM, programowanie.
2400 ZŁ
Wpłacono
Gotowe 10%

Wesprzyj zakup Interaktywnej pracowni chemicznej

Dla klas 7-8
oraz projekty dla klas 6-8
1800 zł
Wpłacono
Gotowe 10%

I W bieżącym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców tworzą:

 • Monika Jóźwiak-Wicher – przewodnicząca
 • Izabela Perek – zastępca przewodniczącej
 • Karolina Berlińska – skarbnik
 • Luiza Przybylska
 • Amelia Winkel
 • Iwona Kocik
 • Marta Wróblewska
 • Justyna Brzóstowicz
 • Patrycja Kosmala
 • Paulina Maciejewska-Lazarek

II Wpłaty na Radę Rodziców i wydatki w roku szkolnym 2021/2022:

Łącznie w minionym roku szkolnym dokonano wpłat na kwotę 6125zł.

Środki te zostały wydatkowane w następujący sposób:

 • Dofinansowanie pasowania na ucznia
 • Dofinansowanie przedsięwzięć Samorządu Uczniowskiego 
 • Zakup głośnika na potrzeby społeczności szkolnej
 • Mikołajki – zakup cukierków dla wszystkich uczniów
 • Dofinansowanie potrzeb uczniów oraz wypłaty dla poszczególnych oddziałów za całość wpłaconych składek
 • Wsparcie finansowe organizowanego przez szkołę konkursu matematycznego dla uczniów z naszego powiatu  
 • Zakup tarcz pamiątkowych dla uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem
 • Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego                         

Łącznie kwota wydanych środków pieniężnych 6118,55 zł, na koncie pozostało 6,45 zł. Rada Rodziców posiada konto nr 21 9681 0002 0000 0185 0011 9153 w banku PBS we Wrześni oraz jedno subkonto, prowizja miesięczna za obsługę rachunku wynosi  6 zł.

Wpłatę na Radę Rodziców – obowiązuje 25 zł – można dokonywać u skarbnika  p. Karoliny Berlińskiej lub bezpośrednio na konto z dopiskiem – imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

III Prezydium Rady Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o uiszczanie wpłat na Radę Rodziców. 

Wysokość składki na obecny rok szkolny nie została zmieniona, wynosi 25 zł (wpłata tylko na jedno dziecko). Jeżeli mają Państwo możliwość, można dokonywać wyższych wpłat niż ustalona. Rodzice, którzy chcą wesprzeć nie tylko finansowo funkcjonowanie naszej Rady Rodziców, mogą to zrobić w formie rzeczowej, np. zakup słodyczy, przekazanie tzw. gadżetów reklamowych, które wykorzystywane są jako nagrody w konkursach. Corocznie przeznaczamy spore fundusze na zakup książek dla uczniów kończących szkołę podstawową. W związku z tym zapraszamy
Państwa do współpracy i nawiązania kontaktów z osobami lub przedsiębiorstwami, które chciałyby wesprzeć naszą szkołę. 

Serdeczne podziękowania dla rodziców współpracujących z Radą Rodziców SSP nr 1 we Wrześni oraz za dokonane wpłaty.