Konferencja ODN – piłka siatkowa

Ilona Zielińska-Czubek
13 października, 2022
Nasi trenerzy PIŁKI SIATKOWEJ w roli prowadzących konferencję Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

Główne zagadnienie szkolenia:

Rola siatkówki jako dyscypliny drużynowej w wychowaniu i kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży.

Adresat:

Nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Cel:

Po zajęciach uczestnik:

-kształtuje kompetencje społeczne;

-stosuje poznane gry i zabawy;

-rozwija sprawność ogólną i specjalną ucznia.

Treści:

Siatkówka jako dyscyplina kształtująca prawidłowe postawy wśród dzieci i młodzieży.

Gry i zabawy rozwijające sprawność ogólną i specjalną.

Ćwiczenia doskonalące elementy techniki gry w piłkę siatkową.

 

Piłka siatkowa to dyscyplina, która cieszy się dużą popularnością z powodu sukcesów naszych drużyn narodowych. Jest drugim najczęściej uprawianym sportem w Polsce, po piłce nożnej.

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele z województwa wielkopolskiego, którzy chcieli wzbogacić swój warsztat pracy i wdrożyć nowoczesne metody nauczania oraz poznać gry i zabawy przygotowujące do nauczania siatkówki.

Wyżej wymienione gry i zabawy oraz ćwiczenia w nauczaniu techniki piłki siatkowej prezentowali uczniowie klas sportowych 5c i 8c.

Trenerzy prowadzący konferencję:

Ilona Zielińska-Czubek (SSP1)

Katarzyna Wyrozumialska (SSP1)

Marian Kardas (Krispol Września)

Warsztaty miały miejsce 12 października br. w hali ZSP we Wrześni.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl