Bezpieczna droga do szkoły – klasa 1a

Bezpieczna droga do szkoły
W dniu 12 września klasa 1a gościła panią ze Straży Miejskiej oraz pana z zakładu pracy – Gestamp we Wrześni. Porozmawialiśmy sobie o zasadach bezpiecznego poruszania się na ulicy. Otrzymaliśmy opaski odblaskowe, abyśmy byli bardziej widoczni na przejściach ulicznych. W tym dniu obejrzeliśmy także film o zasadach przechodzenia na drugą stronę, wykonywaliśmy prace plastyczną ,, Moja droga do szkoły” oraz nauczyliśmy się wierszyka

„Uliczne sygnały”. Zajęcia były bardzo ciekawe, a pierwszaki potrafią już bezpiecznie przejść na drugą stronę.