Działania w ramach PROMOCJI ZDROWIA w klasach IV -V

PROMOCJA ZDROWIA

W ramach programu profilaktycznego „Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” odbyły się prelekcje dla klas IV i V w dniach 22 listopada i 24 listopada. Tematem ich była szkodliwość palenia tytoniu i e-papierosów. Zajęcia te prowadził pracownik PSSE we Wrześni – Klaudia Zbieranek. Uczniowie dowiedzieli się o negatywnych konsekwencjach palenia papierosów. Osoby uzależnione odczuwają silną potrzebę palenia i zwiększania codziennej dawki nikotyny. Papierosy nie tylko oddziałują na palacza, ale również na postronne osoby. Palenie bierne może być także przyczyną śmierci osób niepalących. Takie informacje uczniowie otrzymali podczas tych zajęć.
Prelekcje o różnej tematyce będą kontynuowane w miesiącu grudniu oraz w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

Joanna Żurawska – szkolny koordynator ds. promocji zdrowia