II PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni

Ilona Zielińska-Czubek
3 maja, 2022
 

                                              

Po raz drugi w naszej szkole odbędzie się wybór najlepszych sportowców mijającego roku szkolnego. Aby wziąć udział w Plebiscycie uczennice i uczniowie naszej szkoły muszą wykazać się systematyczną pracą nad własnym rozwojem sportowym, a także pracą na rzecz rozwoju sportu w naszej szkole. Osoby kandydujące do miana najlepszego sportowca, oprócz wysokich osiągnięć sportowych muszą cechować się dobrym zachowaniem oraz wzorową postawą sportową.

Swoją propozycję najlepszych sportowców szkoły w roku szk. 2021/2022 (max 3 osoby) prześlij wraz z uprawianą dyscypliną i największymi sukcesami na adres e-mail ilona_zielinska@op.pl lub zgłoś bezpośrednio u p. Ilony Zielińskiej-Czubek do 6 maja bieżącego roku. Wtedy to lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie szkoły. Zachęcam wychowawców klas do wglądu w osiągnięcia uczniów, aby nikt nie został pominięty.

Spośród zamieszczonych na liście kandydatów uczeń wybiera 3 osoby i porządkuje je na miejscach od pierwszego do trzeciego według własnego uznania. Głosowanie odbędzie się na godzinach wychowawczych od 9 maja do 3 czerwca, a wyniki przekazane do organizatora. Ostateczne wyniki Plebiscytu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

                                                                   POWODZENIA!!! 

                                       Organizator: nauczyciel WF Ilona Zielińska – Czubek                                                                                           


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl