III PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA SZKOŁY ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.

Ilona Zielińska-Czubek
14 kwietnia, 2023
 

Regulamin plebiscytu na najlepszego sportowca szkoły

  1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie i wyróżnienie najlepszych sportowców.
  2. W plebiscycie może brać udział każdy uczeń Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, który reprezentował szkołę na zawodach w danym roku.
  3. Sportowca roku wybiera komisja składająca się z nauczycieli wychowania fizycznego w oparciu o niżej wymieniony system punktowy.
  4. Za ocenę z zachowania uczeń otrzymuje dodatkową ilość punktów dodatnich, bądź ujemnych wg niżej wymienionego systemu punktowego.
  5. Zgłoszenia swoich kandydatów wraz z osiągnięciami uczniowie przesyłają do nauczyciela wychowania fizycznego pani Ilony Zielińskiej – Czubek na adres mailowy ilona_zielinska@op.pl do 28 kwietnia br.
  6. Po weryfikacji zgłoszeń zostanie podana lista nominowanych uczniów.
  7. Spośród zamieszczonych na liście kandydatów uczeń wybiera 3 osoby i porządkuje je na miejscach od pierwszego do trzeciego według własnego uznania (kandydat otrzymuje odpowiednio punkty od 3 do 1). Głosowanie przeprowadzone na lekcjach WF lub GODZ. WYCH.
  8. 1 czerwca 2023r. nagrodzonych zostanie 3 najlepszych sportowców w danym roku szkolnym.

 

Wykaz punktów dodatnich i ujemnych otrzymywanych za zachowanie:

Wzorowe – 10 pkt
Bardzo dobre – 8 pkt
Dobre – 6 pkt
Poprawne – 4 pkt
Nieodpowiednie – -20 pkt
Naganne – – 30 pkt

Wykaz punktów otrzymywanych za udział w zawodach międzyszkolnych:

REJON MIEJSKI:
1 MIEJSCE – 3 PKT
2 MIEJSCE – 2 PKT
3 MIEJSCE – 1 PKT

FINAŁ WOJEWÓDZKI:
1 MIEJSCE – 6 PKT
2 MIEJSCE – 5 PKT
3 MIEJSCE – 4 PKT

FINAŁ KRAJOWY:
1 MIEJSCE – 30 PKT
2 MIEJSCE – 27 PKT
3 MIEJSCE – 25 PKT
4 MIEJSCE – 19 PKT
5 MIEJSCE – 18 PKT
6 MIEJSCE – 17 PKT
7 MIEJSCE – 16 PKT
8 MIEJSCE – 15 PKT

ZASTRZEGA SIĘ, ŻE REGULAMIN MOŻE ULEC ZMIANOM LUB NIEWIELKIM POPRAWKOM.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl