KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU

Iwona Nowak
3 lipca, 2023
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU, dotyczący dostępu do wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w roku 2023

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

  1. zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników:
    • od dnia 3 lipca br. (od godz. 10.00),
    • po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://ziu.gov.pl/),
    • za pomocą loginu i hasła otrzymanego w szkole lub przy użyciu profilu zaufanego.

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w szkołach od dnia 6 lipca br.

W naszej szkole (SSP1) zaświadczenia wydawane będą od dnia 6 lipca, od godziny 9.00

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl