Konkurs „BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE” dla klas „0” – VIII

Joanna Żurawska and Beata Małek
7 stycznia, 2023
Tematem konkursowym jest praca plastyczna w dowolnej technice dla klas „0” – IV oraz komiks dla klas V – VIII.
Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie bezpiecznych zachowań podczas ferii zimowych.
Na każdej z prac powinny znaleźć się następujące informacje:
imię i nazwisko ucznia, klasa (na odwrocie pracy).
Technika i forma pracy dowolna, wielkość nie może przekroczyć A4.
Termin dostarczenia prac: 25.01.2023 r. do sekretariatu uczniowskiego lub do pokoju nauczycielskiego.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 27.01.2023 r. na stronie internetowej szkoły, a nagrody zostaną wręczone uczniom po powrocie do szkoły.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl