Konkurs informatyczny dla uczniów klas 4 i 5 na Kartkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty

Renata Kulczak, Paulina Sarbinowska, Iwona Nowak and Krzysztof Łysek
7 stycznia, 2022
I miejsce - praca konkursowa
W grudniu roku szkolnego 2021/22, w ramach przedmiotu informatyka, został przeprowadzony konkurs „Na kartkę bożonarodzeniową” wykonaną w programie Paint. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV i V. Komisja w składzie: p. Iwona Nowak, p. Paulina Sarbinowska, p. Renata Kulczak i p. Krzysztof Łysek, kierując się wytycznymi, zamieszczonymi w regulaminie konkursu, postanowiła przyznać:
I miejsce – Zofii Frątczak z kl. IV c, II miejsce – Amelii Wróblewskiej z kl. IV a i III miejsce – Nikodemowi Sypniewskiemu z kl. V b. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu po feriach zimowych, a ich prace zostały załączone poniżej. Poza tym laureaci otrzymują oceny celujące z informatyki!

 

 

 

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl