Konsultacja Wojewódzka S.O.S. we Wrześni

Ilona Zielińska-Czubek
3 listopada, 2023
Siatkarski Ośrodek Szkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni był organizatorem konsultacji wojewódzkiej dziewcząt dla rocznika 2011 i 2012. Uczestniczyło w niej 99 zawodniczek objętych program S.O.S. w Wielkopolsce wraz z trenerami, a wśród nich także uczennice klas sportowych 5c i 6c. Dzięki przychylności pani dyrektor Arlety Nowak, nauczyciele-trenerzy pracujący w SSP1 mogli sprawnie przeprowadzić pomiary somatyczne, testy sprawnościowo-motoryczne oraz małe gry. Odpowiedzialni za zajęcia szkoleniowe rocznika 2011 byli Marek Tuszyński oraz Zbigniew Wieczorek, a za rocznik 2012 Ilona Zielińska-Czubek. Podczas konsultacji wszystkie zawodniczki przeszły testy funkcjonalne, które przeprowadziła fizjoterapeutka – Paulina Gorwa. Całość nadzorował trener koordynator Kadr Wielkopolski, pan Janusz Polaszek. Cieszy fakt, że do Wrześni przybyło blisko sto ambitnych dziewcząt, które w przyszłości zasilą kadry wojewódzkie.

 

 

 

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl