MY WINTER HOLIDAY LETTER – WYNIKI KONKURSU

kartka
 

W dniu 28.02.22 został rozstrzygnięty konkurs języka angielskiego – „My winter holiday letter”. Do konkursu przystąpiło sześcioro uczniów, co pokazuje, że projekt nie jest łatwy. Poziom tych sześciu był naprawdę wysoki. Żadna praca nie została odrzucona, wszystkie spełniały wymogi regulaminowych, a drobne, nieliczne zresztą, błędy nie zakłóciły zrozumienia tekstu. Każda praca zawierała część pisemną w języku angielskim oraz część plastyczną.

Oto laureaci konkursu w kategorii kartka z wakacji:

I miejsce – Jakub Kowalski, klasa VIa

II miejsce – Maciej Perek, klasa IVd

III miejsce – Alexander Nowak, klasa IVd

Oto laureaci w kategorii list:

I miejsce – Bartek Maciejewski, klasa VIa

II miejsce – Krzysztof Jankowski, klasa VIId

III miejsce – Jagoda Wróblewska, klasa VIIh

Wymienieni uczniowie otrzymają pamiątkowy dyplom oraz ocenę celującą wagi 5 z przedmiotu.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Wszystkich uczniów zapraszamy do kolejnej edycji konkursu już za rok! Pamiętajcie! Jest to świetna forma pokazania swoich umiejętności językowych oraz doskonałe przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty.