Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!
Serdecznie zapraszamy do biblioteki szkolnej!
Czekają na Was nowości wydawnicze zakupione w ramach: Priorytetu 3

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”