Nasza absolwentka stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Iwona Nowak
27 listopada, 2023

 

W dniu 23 listopada 2023 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty. Tegoroczną stypendystką została nasza absolwentka z roku 2021 – Zuzanna Michalak, która kontynuuje naukę w Zespole Szkół Politechnicznych na kierunku technik rachunkowości.

Zuzanna otrzymała z rąk Pani Wicewojewody Beaty Maszewskiej Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen w swojej szkole w roku szkolnym 2022/2023. Uczennica na koniec klasy drugiej uzyskała najwyższą możliwą średnią, czyli 6.0.

Pani Wicewojewoda w swoim przemówieniu pogratulowała wyróżnionym uczniom, ich dyrektorom, nauczycielom oraz opiekunom i rodzicom. Nazwała uczniów „dumą i radością Wielkopolski” i podkreśliła, że ich sukcesy przekładają się na rozwój Wielkopolski i całego kraju.

 

 

Zuzannie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.