Pasowanie na czytelnika

pasowani na czytelnika
Uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Podczas spotkania z panią bibliotekarką nowi czytelnicy dowiedzieli się,  dlaczego warto czytać książki. Zapoznali się z regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania  oraz prośbami książek. Uczniowie uroczyście przyrzekli, że będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Pasowanie odbyło się za pomocą wielkiej zakładki do książki. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, kolorowe książeczki oraz wyprawkę czytelniczą „Pierwsze abecadło”.  Wyprawka została przyznana w ramach kampanii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, do którego nasza biblioteka została włączona.