Podziękowanie za pomoc w zbieraniu nakrętek

Joanna Jaskólska
13 września, 2022
 

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi naszej szkoły za włączenie się w akcję zbierania i przynoszenia nakrętek

,,Nakręćmy się na pomoc dla Marcina”

(w kwietniu 2020r. Marcin wracając do domu, uległ tragicznemu wypadkowi samochodowemu, doznając licznych obrażeń wielonarządowych oraz złamań. Najpoważniejszy jednak okazał się uraz głowy, podczas którego doznał rozległego trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego).

Taka akcja ma wiele zalet i nic nie kosztuje, ratuje środowisko i co najważniejsze – pomaga potrzebującym. W tym celu w naszej szkole został wystawiony pojemnik przy głównym wejściu do szkoły, w których można gromadzić plastikowe nakrętki z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, butelek z chemii gospodarczej i kosmetyków, które nie zawierają dodatkowych elementów takich jak uszczelki, gumki.

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i piękny przykład niesienia pomocy.

                                                                                  Zbieramy dalej!!!

                                       Bogumiła Górna, Joanna Jaskólska

 

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl