PROJEKT Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Matematyka, przyroda (gry i zabawy matematyczne, „Szkolny klub miłośników przyrody”, nauki matematyczo- przyrodnicze), zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kinezjologia edukacyjna), zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem terapii Warnkego, zajęcia w ramach usprawniania i stymulowania funkcji poznawczo- ruchowych, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z wykorzystaniem integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z dysfunkcją układu psychoruchowego, zajęcia z arteterapii, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, indywidualne konsultacje i określenie indywidualnej ścieżki wsparcia, zajęcia „Terapia poprzez dramę” rozwijające poczucie własnej wartości.

Matematyka, przyroda (gry i zabawy matematyczne, „Szkolny klub miłośników przyrody”, nauki matematyczo- przyrodnicze), zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kinezjologia edukacyjna), zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem terapii Warnkego, zajęcia w ramach usprawniania i stymulowania funkcji poznawczo- ruchowych, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z wykorzystaniem integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z dysfunkcją układu psychoruchowego, zajęcia z arteterapii, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, indywidualne konsultacje i określenie indywidualnej ścieżki wsparcia, zajęcia „Terapia poprzez dramę” rozwijające poczucie własnej wartości.

Rzeka

Opis projektu:

Matematyka, przyroda (gry i zabawy matematyczne, „Szkolny klub miłośników przyrody”, nauki matematyczo- przyrodnicze), zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (kinezjologia edukacyjna), zajęcia indywidualne o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem terapii Warnkego, zajęcia w ramach usprawniania i stymulowania funkcji poznawczo- ruchowych, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z wykorzystaniem integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z dysfunkcją układu psychoruchowego, zajęcia z arteterapii, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji, indywidualne konsultacje i określenie indywidualnej ścieżki wsparcia, zajęcia „Terapia poprzez dramę” rozwijające poczucie własnej wartości.

Cele edukacyjne:

Szczegóły:

Opiekun:

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Więcej informacji:


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl