Quest

uczniowie w Muzeum Dzieci Wrzesińskich
W dniu 7 czerwca, klasa VIIIE uczestniczyła w Queście w ramach realizacji projektu „Młodzież wrzesińska z wizytą w miejscach pamięci”. Spacerując ulicami Wrześni, uczniowie zapoznawali się z historią społeczności żydowskiej, zamieszkującej w przeszłości nasze miasto. Spotkanie poszerzyło wiedzę uczestników o naszym regionie, przypomniało o bezwzględnej potrzebie tolerancji i szacunku dla innych narodów, przekonań, kultur.

M.T.