Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Marek Tomaszewski
22 stycznia, 2023
W bieżącym roku mija 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864. Było to największe i najdłuższe z naszych powstań narodowych. Pomimo klęski militarnej, ogromnych strat oraz fali represji wobec jego uczestników, idea walki o wolną Ojczyznę przekazywana była następnym pokoleniom. Ostatecznie doprowadziło to do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku.

W niedzielę, 22 stycznia 2023 roku, na cmentarzu parafialnym we Wrześni oddano hołd uczestnikom tego narodowego zrywu.

Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele naszej szkolnej społeczności wzięli udział w uroczystościach.

 

M.T.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl