Śniadanie daje moc – klasa 2a

"Śniadanie daje moc"
 

„Śniadanie daje moc”