Szanowni Rodzice,

Iwona Nowak
18 grudnia, 2021
Napis uwaga
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301), w terminie od 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku zostają ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych. W tym czasie przedszkola oraz oddziały przedszkolne będą pracowały bez zmian.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 roku. Powrót do nauczania stacjonarnego nastąpi po 9 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej MEiN

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym.

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl