Uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych

admin
15 sierpnia, 2021

25 czerwca br. o godz. 8.00, w hali sportowej, odbyło się pożegnanie ósmoklasistów (oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego). Każdemu uczniowi mógł towarzyszyć jeden rodzic. Uroczystość prowadzili uczniowie Samorządu Uczniowskiego – Idalia Zjeżdżałka z klasy VII e i Filip Olesiak z klasy VII d. Po przemówieniu p. dyrektor Arlety Nowak, głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców – p. Monika Wicher.

Po tym nadszedł najważniejszy moment ceremonii, mianowicie nagrodzenie uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75. Było ich bardzo wielu. Wystąpienie każdej klasy poprzedziła prezentacja, zawierająca pamiątkowe zdjęcia z lat wcześniejszych. Na zakończenie, Kornelia Borowiak i Szymon Budny, w imieniu wszystkich uczniów klas VIII, pożegnali się z dyrekcją szkoły, nauczycielami, a także koleżankami i kolegami. Pożegnanie zamknęła Karolina Józwiak z klasy VII e, która zaśpiewała piękną piosenkę pt. „ Ostatni raz z moją klasą”. U większości zebranych pojawiła się łezka w oku. Jak szybko mija czas…

Nad całością przebiegu pożegnania czuwali Marcin Łuczak, Joanna Jaskólska, Bogumiła Górna, Dominika Staszak – Stawicka, Roma Wróblewska, Bernardeta Witczak i Marek Tomaszewski.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl