Uwaga Rodzice!

Iwona Nowak
18 lutego, 2022
Napis uwaga
Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2022 poz. 367) od poniedziałku 21.02.2022 r. kończy się okres nauki zdalnej dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz w szkół ponadpodstawowych. W związku z powyższym uczniowie wszystkich klas wracają do nauki stacjonarnej zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zajęć. Natomiast oddziały przedszkolne oraz klasy I-III wracają do pracy w systemie dwuzmianowym.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl