Uwaga Rodzice uczniów klas ósmych – Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy – egzamin ósmoklasisty

Iwona Nowak
3 lipca, 2024
 

 1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wnioski o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej będą przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydawania przez OKE zaświadczeń lub informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty, tj. od dnia 07.2024 r.
 2. Wnioski o wgląd  będzie można składać (od 3 lipca) za pośrednictwem systemu ZIU, „klikając” na poniższy kafelek. Logowanie w systemie ZIU (https://ziu.gov.pl/login) jest możliwe za pomocą otrzymanego w szkole loginu i hasła.
 3. Możliwe będzie także złożenie wniosku o wgląd  (załącznik 16a) pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań.

  UWAGA! WNIOSKI PRZESYŁANE DO OKE W POZNANIU PRZED 3 LIPCA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 4. Wglądy do prac odbywać się będą w formie stacjonarnej w Poznaniu, w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Warzywnej 19.
 5. OKE w Poznaniu nie udostępnia prac do wglądu w formie elektronicznej.
 6. Odpowiedzi na wniosek o wgląd, informujące o dacie i miejscu wglądu, Komisja będzie przesyłać na adres e-mailowy oraz SMS-em na nr telefonu podane we wniosku. Dotyczy to również wniosków przesłanych pocztą tradycyjną.
 7. Kolejne informacje zostaną udostępnione w tym miejscu w dniu 5 lipca.

  ZASADY WGLĄDU

 

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl