XX Powiatowy Konkurs Matematyczny Klas VII i VIII Szkół Podstawowych

Agnieszka Dyrka
20 kwietnia, 2023
zdjęcie grupowe uczestników XX Powiatowego Konkursu Matematycznego
18 kwietnia 2023 r. w SSP nr 1 we Wrześni odbył się XX Finał Powiatowego Konkursu Matematycznego Klas VII i VIII Szkół Podstawowych. Wzięło w nim udział 33 uczniów z 15 szkół naszego powiatu. SSP nr 1 reprezentowali: Adam Koper, Franciszek Polus, Szymon Andrzejczak i Jan Kukla. Laureatami zostali:

1 miejsce –   Igor Brzeziński z SSP nr 6 we Wrześni,

2 miejsce –   Piotr Paterski z ZSP w Kołaczkowie,

Wiktoria Musielak z SP w Nekli,

Adam Walczak z SSP nr 3 we Wrześni,

Kornel Kaźmierczak z SP w Nekli.

W pierwszej części konkursu uczniowie zmagali się z  pięcioma zadaniami otwartymi, a w drugiej części finału rozwiązywali 20 zadań zamkniętych.

Zadania finałowe przygotowały panie:
Magdalena Wojciechowska (SSP nr 1 we Wrześni), Elżbieta Obarska (SSP nr 6 we Wrześni) i Magdalena Szypulińska (SSP nr 1 we Wrześni)

Prace konkursowe sprawdzały panie:
Elżbieta Obarska, Magdalena Wojciechowska, Małgorzata Szymczak (SP w Nekli), Jerzy Siemiątkowski (ZSP w Kołaczkowie), Elżbieta Górska (SP w Pyzdrach), Joanna Szafarek (SP w Otocznej), Żaneta Przysiuda (SSP nr 2 we Wrześni), Grażyna Michalska (SP w Bieganowie), Monika Grześkowiak – Włodarczyk (SP w Kaczanowie),  Agnieszka Dyrka (SSP nr 1 we Wrześni) i Małgorzata Wołoszyn (SSP w Nowym Folwarku).

Opiekę nad przebiegiem pracy uczniów sprawowały panie: Magdalena Szypulińska, Aneta Kosmala (SP w Miłosławiu), Beata Chałupniczak (SSP nr 3 we Wrześni) i Beata Wojciechowska (SP w Orzechowie) .

Organizacją konkursu zajmowały się panie: Agnieszka Dyrka, Magdalena Szypulińska i Magdalena Wojciechowska.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy swoją wolontariacką pracą umożliwili przeprowadzenie tegorocznych zmagań.

Konkurs jest częścią zadania publicznego „ Z matematyką nam po drodze”, realizowanego przez powiatowy zespół nauczycieli matematyki we współpracy
z Fundacją Dzieci Wrzesińskich. Dziękujemy Panu Tomaszowi Kałużnemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za pomoc finansową wspierającą to przedsięwzięcie. Dzięki otrzymanym funduszom możemy nagrodzić najlepszych matematyków w powiecie na wszystkich poziomach nauczania we wszystkich konkursach i motywować ich do dalszej wytężonej pracy.

Agnieszka Dyrka

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl