Zakładamy hodowlę fasoli – klasa IIIa

Hodowla fasoli.

Jest już wiosna, więc postanowiliśmy założyć w naszej klasie hodowlę fasoli. Na początku zajęć przypomnieliśmy wiadomości –  czego potrzeba roślinie do życia, a następnie przystąpiliśmy do pracy. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani i wzajemnie sobie pomagaliśmy. W zeszycie założyliśmy dzienniczek obserwacji, gdzie zapisujemy kolejne fazy wzrostu naszych roślinek.