Zapisy do Świetlicy szkolnej i na obiady 2021/22

admin
29 sierpnia, 2021

Świetlica szkolna

Od dnia 23.08.2021r. rozpoczynamy zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że zapis jest dokonywany na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty i regulaminu. W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie regulaminu i nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na dany rok szkolny.

Regulamin i karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są:

  • w Sekretariacie Uczniowskim,
  • na stronie internetowej szkoły (prosimy o składanie kart wydrukowanych dwustronnie).

Obiady

Od dnia 23.08.2021 r. rozpoczynamy zapisy uczniów na obiady na rok szkolny 2021/2022. Stołówka szkolna będzie funkcjonować od 6.09.2021 r. Przypominamy, że zapisu dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka na obiady na dany rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady szkolne dostępna jest:

  • w Sekretariacie Uczniowskim,
  • na stronie internetowej szkoły (prosimy o składanie kart wydrukowanych dwustronnie).

Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl