161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Marek Tomaszewski
22 stycznia, 2024

W bieżącym roku mija 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864. Było to największe i najdłuższe z naszych powstań narodowych. Pomimo klęski militarnej, ogromnych strat oraz fali represji wobec jego uczestników, idea walki o wolną Ojczyznę przekazywana była następnym pokoleniom. Ostatecznie doprowadziło to do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 roku.

W poniedziałek, 22 stycznia 2024 roku na cmentarzu parafialnym we Wrześni, oddano hołd uczestnikom tego narodowego zrywu.

W uroczystościach uczestniczył Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele naszej szkolnej społeczności.

M.T.