„ MY HOLIDAY LETTER”

Mariola Cieślak and Agnieszka Michalak
13 września, 2023
REGULAMIN KONKURSU

„ MY HOLIDAY LETTER”

KLASY IV – VIII

 

Cele zadania: wykorzystanie umiejętności językowych poza lekcją, zachęcanie do nauki języka angielskiego, promowanie postawy otwartości i poznawania nowych miejsc, form aktywnego wypoczynku.

 

Forma pracy: pocztówka (klasy 4,5 i 6) oraz opowiadanie (klasa 7 i 8).

 

Uczestnicy: chętni uczniowie z klas IV, V, VI, VII, VIII którzy do 29. 09. 2023 dostarczą przygotowane, podpisane prace organizatorom.

 

Termin: 29. 09. 2023 rok.

Organizatorzy: M. Cieślak, A. Michalak

 

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs ‘My Holiday Letter’ jest konkursem łączącym pracę plastyczną z językową. Tematem pracy są wspomnienia z wakacji.
  2. Składanie prac konkursowych do 29.09.2023 r. w SSP nr 1 we Wrześni.
  3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV,  V, VI, VII oraz VIII naszej szkoły.
  4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie najciekawszej pracy językowej połączonej z najstaranniejszą formą plastyczną. Jeden zwycięzca na każdym poziomie.
  5. Zwycięzcy otrzymają cząstkową ocenę:

–  celującą z przedmiotu oraz dyplom (laureaci miejsc 1-3),

– uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 4 do 10 otrzymają ocenę bardzo dobrą,

– wszyscy pozostali ocenę wzorową z zachowania.

Jeśli jakaś praca nie będzie spełniała wymogów regulaminowych lub błędy będą zakłócać rozumienie tekstu, praca zostanie odrzucona.

6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po 10.10.2023 roku.

 

 

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl