Podziękowanie za pomoc w zbieraniu nakrętek

Joanna Jaskólska and Bogumiła Górna
14 września, 2023
 

Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi za włączenie się w akcję zbierania i przynoszenia nakrętek dla Marcina.

W kwietniu 2020r. Marcin, wracając do domu, uległ tragicznemu wypadkowi samochodowemu, doznając licznych obrażeń wielonarządowych oraz złamań. Najpoważniejszy jednak okazał się uraz głowy, z powodu którego doznał rozległego, trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Taka akcja ma wiele zalet i nic nie kosztuje, ratuje środowisko i co  najważniejsze – pomaga potrzebującym. W tym celu w naszej szkole został wystawiony pojemnik przy głównym wejściu do szkoły, w którym można gromadzić plastikowe nakrętki z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, chemii gospodarczej i kosmetyków, które nie zawierają dodatkowych elementów takich jak uszczelki, gumki.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i piękny przykład niesienia pomocy.

,,Nakręćmy się na pomoc dla Marcina”

 

                                                             Zbieramy dalej!!!

                                      Joanna Jaskólska         Bogumiła Górna

 

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl