#PodBiałoCzerwoną

"Pod biało - czerwoną"
7 października, miało miejsce uroczyste podniesienie, przez Poczet Flagowy, flagi państwowej, na nowy maszt.

Nasza szkoła, otrzymała go w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”, który realizowany jest pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Istotnym elementem uroczystości, było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.