Ogólnopolski Projekt Edukacyjno -Społeczny „Każdy inny- równi wszyscy” – klasa 2b

Joanna Pietraszak and Dorota Herzog
7 października, 2022
Projekt
2 b przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno -Społecznego „Każdy inny- równi wszyscy”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami projektu dzięki różnym działaniom będziemy rozwijać wśród naszej społeczności postawy tolerancji i otwartości na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacjami na temat aktywności, które będą podejmowane w ramach projektu będziemy dzielić się na stronie facebook naszej placówki.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl