Ogólnopolski Projekt Edukacyjno -Społeczny „Każdy inny- równi wszyscy” – klasa 2b

Projekt
2 b przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno -Społecznego „Każdy inny- równi wszyscy”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniami projektu dzięki różnym działaniom będziemy rozwijać wśród naszej społeczności postawy tolerancji i otwartości na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacjami na temat aktywności, które będą podejmowane w ramach projektu będziemy dzielić się na stronie facebook naszej placówki.