PODZIĘKOWANIA ZA UFUNDOWANIE STROJÓW SPORTOWYCH

ufundowane stroje sportowe dla piłkarzy

W ostatnim czasie piłkarze „Jedynki” otrzymali piękny komplet strojów sportowych. Dziękujemy sponsorom, Panu Karolowi Wagnerowi oraz firmie Techpak. Cieszymy się, że przyłączyli się Państwo do rozwoju sportowych pasji naszych uczniów.

Dziękujemy!!!