Rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do Polski

poczet sztandarowy SSP nr 1

W piątek, 17 września, minęła 82. rocznica wkroczenia, w 1939 roku, Armii Czerwonej na ziemie polskie.

W lokalnych uroczystościach, upamiętniających to wydarzenie, uczestniczył Poczet Sztandarowy Szkoły oraz Dyrekcja naszej placówki. Na cmentarzu parafialnym, przy Pomniku Katyńskim, złożone zostały wiązanki kwiatów, jako symbole pamięci o tamtych, tragicznych dla losów naszej Ojczyzny, czasach.