ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Marek Tomaszewski
8 maja, 2022
poczet sztandarowy
8 maja obchodzimy kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej – katastrofy o niespotykanej wcześniej skali. Było to wydarzenie absolutnie wyjątkowe, które nie ma porównania z żadnym innym konfliktem w historii. Swoim rozmachem, ogromem zniszczeń i wciąż odczuwalnymi konsekwencjami sprawiła, że mimo upływu 77 lat od jej zakończenia, nadal budzi tak żywe emocje w kolejnych pokoleniach.

Wśród oddziałów broniących Ojczyzny, był też nasz Patron, wrzesiński 68 Pułk Piechoty. Swój szlak bojowy rozpoczął 1 września 1939 roku, a zakończył wraz z kapitulacją Warszawy, 28 września 1939 roku.

Pamiętając o bohaterstwie i ofierze przodków, przed pomnikiem naszego Patrona, zapalono znicze oraz złożono wiązankę kwiatów.

M.T.

 


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl