ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

poczet sztandarowy
8 maja obchodzimy kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej – katastrofy o niespotykanej wcześniej skali. Było to wydarzenie absolutnie wyjątkowe, które nie ma porównania z żadnym innym konfliktem w historii. Swoim rozmachem, ogromem zniszczeń i wciąż odczuwalnymi konsekwencjami sprawiła, że mimo upływu 77 lat od jej zakończenia, nadal budzi tak żywe emocje w kolejnych pokoleniach.

Wśród oddziałów broniących Ojczyzny, był też nasz Patron, wrzesiński 68 Pułk Piechoty. Swój szlak bojowy rozpoczął 1 września 1939 roku, a zakończył wraz z kapitulacją Warszawy, 28 września 1939 roku.

Pamiętając o bohaterstwie i ofierze przodków, przed pomnikiem naszego Patrona, zapalono znicze oraz złożono wiązankę kwiatów.

M.T.