Uwaga Rodzice,

Napis uwaga
zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 186) od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

W szkole, oddziały przedszkolne oraz klasy I-IV w wyżej wymienionym okresie będą pracowały w systemie jednozmianowym.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy