MY WINTER HOLIDAY LETTER – KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Mariola Cieślak and Agnieszka Michalak
1 lutego, 2022
Spędziłeś fajnie czas ferii? Masz miłe wspomnienia, którymi chciałbyś się podzielić? Weź udział w konkursie My Winter Holiday Letter.

Jeśli jesteś uczniem klasy 4 – 6 przygotuj pocztówkę z ferii.

Jeśli jesteś uczniem klasy 7 – 8 przygotuj list z ferii.

Praca musi zawierć część pisemną w języku angielskim oraz może zawierać część plastyczną.

Na każdym etapie zostaną wyłonieni laureaci miejsc 1 -3, którzy otrzymają dyplom oraz ocenę celującą wagi 5 z przedmiotu. Osoby które zajmą miejsca od 4 do 10 ocenę celującą wagi 3, a wszyscy pozostali ocenę celującą wagi 1.

Jeśli jakaś praca nie będzie spełniała wymogów regulaminowych lub błędy będą zakłócać rozumienie tekstu, praca zostanie odrzucona.

Prace należy Przesłać do 21.02.2022 roku za pomocą Teams do Pani Marioli Cieślak lub Pani Agnieszki Michalak.

Regulamin konkursu

 

Zapraszamy do udziału!

                                                                                                                                                    Organizatorki:

  1. Mariola Cieślak
  2. Agnieszka Michalak


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl