Ważny komunikat dla Rodziców!

Napis uwaga

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1
we Wrześni

ogłasza zapisy

do oddziału przedszkolnego dzieci z rocznika 2016 w terminie

od 18 stycznia do 22 lutego 2022 roku


Zapisy będą prowadzone w sekretariacie uczniowskim szkoły (parter – budynek główny)
w godz. 10.00-15.00

Rodzice winni zgłosić się z dowodem osobistym i numerem PESEL dziecka.

 

DO POBRANIA – zapisy do szkoły – wniosek ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY