Ważny komunikat dla Rodziców!

Napis uwaga

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1
we Wrześni

ogłasza zapisy

do klasy pierwszej dzieci z rocznika 2015 z rejonu szkoły w terminie

od 17 stycznia do 25 lutego 2022 roku


Zapisy będą prowadzone
w sekretariacie uczniowskim szkoły 

(parter – budynek główny)                        

w godz. 10.00-15.00


Rodzice winni zgłosić się z dowodem osobistym i numerem PESEL dziecka.

 

        DO POBRANIA – zapisy do szkoły – wniosek KLASA 1