Zajęcia polsko-ukraińskie – likwidacja barier językowych i edukacyjnych.

Katarzyna Wyrozumialska and Aneta Zachmyc-Rogacka
4 stycznia, 2023
Podsumowanie projektu.

W październiku 2022r. w naszej szkole rozpoczęliśmy projekt interwencyjny Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych – ,,Wsparcie dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Polsce’’. W zajęciach biorą udział dzieci z Polski i Ukrainy – razem 30 osób.

W zaistniałej sytuacji geopolitycznej, związanej z toczącą się wojną na Ukrainie, niezbędnym elementem projektu jest nie tylko likwidacja barier językowych
i edukacyjnych, ale niezwykle ważna integracja międzykulturowa.

W ramach projektu prowadzone są polsko – ukraińskie zajęcia integracyjne, które stanowią fundament naszego działania, takie jak otwarcie na świat, obywatelskość, umiejętności poznawcze, poszanowanie zasobów lokalnych – przyrody, tradycji, doświadczeń międzypokoleniowych.

Podejmujemy działania mające na celu poznanie otaczajacej nas przyrody, wspólne zabawy integracyjne oraz pogłębienie wiedzy o różnicach, podobieństwach kulturowych i językowych, wypracowanie sposobów na integrację międzykulturową dzieci z Ukrainy i Polski w środowiskach szkolnych.

Pracujemy metodą design thinking, która opiera się na kilku elementach, w rezultacie których powstaje innowacyjne rozwiązanie w oparciu o głębokie, empatyczne zrozumienie problemów i potrzeb – szczególnie w przypadkach, które nie mają jednego, oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram.

 

Nasze działania:

– gry i zabawy integracyjne,

– skarby jesieni – wycieczka do parku,

– poznajemy świat przyrody,

– zabawa integracyjna podchody,

– zwiedzamy Centrum Edukacji Ekologiczne,

– uczniowie na zajęciach wykonują ozdoby choinkowe za pomocą pisaków 3D,

– zima, zima, zima, wspólnie uczymy się jeździć na łyżwach,

– warsztaty świąteczne – podczas zajęć dzieci wykonały stroiki świąteczne ,,Dary
natury”, które zdobiły stoły podczas Świąt Bożonarodzeniowych w domowym
zaciszu.

 

 Przygotowały: Katarzyna Wyrozumialska, Aneta Zachmyc-Rogacka.


Kontakt

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty

Phone

+48 (61) 61 436 01 64

 

Email

ssp-1@wrzesnia.pl