Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

od dnia 22.08.2022 r. rozpoczynamy zapisy uczniów do świetlicy szkolnej. Przypominamy, że zapisu uczniów do świetlicy szkolnej dokonujemy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców – poprzez wypełnienie karty. W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka na następny rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest:

–  w Sekretariacie Uczniowskim

–  na stronie internetowej szkoły pod linkiem: KARTA ZGŁOSZENIA
(prosimy o składanie kart wydrukowanych dwustronnie)

 

KARTA ZGŁOSZENIA – plik do pobrania