Zapisy na obiady na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

od dnia 22.08.2022 r. rozpoczynamy zapisy uczniów na obiady na rok szkolny 2022/2023. Przypominamy, że zapisu dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka na obiady na następny rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka na obiady szkolne dostępna jest:

–  w Sekretariacie Uczniowskim

–  na stronie internetowej szkoły pod linkiem: KARTA ZGŁOSZENIA
(prosimy o składanie kart wydrukowanych dwustronnie)

 

KARTA ZGŁOSZENIA – plik do pobrania