„Poznaj Polskę!” – program Ministra Edukacji i Nauki

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

W drugiej edycji programu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 44.680 zł. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie, czyli 6 wniosków:

  1. Klasy Ib, Id – Poznań
  2. Klasy IIb, d Poznań
  3. Klasy IIIa, b, c  Poznań
  4. Klasy IVa, b, c, d Toruń
  5. Klasy Va, d, b, Warszawa
  6. Klasy VIII h, VIIIi  Łódź, Sandomierz, Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy